Sudski tumači

sudski_tumači
Sudski tumač je osoba koju imenuje Predsjednik Županijskog ili Trgovačkog suda, a njegov je posao prevoditi, na zahtjev suda, fizičke ili pravne osobe, pisani ili izgovoreni tekst s hrvatskog na strani jezik, sa stranog na hrvatski jezik ili s jednog na drugi strani jezik za koje je imenovan.

 
Pisani prijevodi s ovjerom sudskih tumača podrazumijevaju prijevode koji imaju pravnu valjanost i istovjetni su originalu što jamči sudski tumač za pojedini jezik.
Prijevodi ovjereni od strane ovlaštenoga sudskog tumača uključuju:

  • prijevode osobnih dokumenata (rodnih, vjenčanih i smrtnih listova, domovnica, diploma, uvjerenja, izjava, dozvola, punomoći, prijepisa ocjena, raznih potvrda, dozvola za boravak ili rad itd.),
  • prijevode pravnih dokumenata (potvrda o rezidentnosti, ugovora o suradnji, presuda, tužbi, rješenja, odluka, zapisnika, izvješća o testiranju, pravilnika, ovjera, apostila itd.),
  • prijevode dokumentacije trgovačkih društava (izvoda iz sudskih registra za poduzeća, financijskih, statističkih izvješća i revizorskih izvješća, trgovačkih i kupoprodajnih ugovora, faktura, tendera i natječajne dokumentacije itd.),
  • prijevode medicinske i farmaceutske dokumentacije (medicinskih proizvoda, istraživanja itd.),
  • prijevode tehničke dokumentacije (atesta, potvrda o ispitivanju kvalitete proizvoda itd.),
  • prijevode ostalih stručnih tekstova, spisa, certifikata, rješenja i sl.

Dostava dokumenata se vrši prema dogovoru, naša tvrtka vrši isto tako uslugu dostave prevedenih i ovjerenih dokumenata na adresu klijenta.
Cijene na upit.