Lektura i korektura

lektura_korekturaVršimo lekture i korekture svih tipova tekstova u najkraćem mogućem roku.
Lektura podrazumijeva stilsku i jezičnu obradu tekstova i vrši se prema normi i pravilima službenog pravopisa Republike Hrvatske uz savjetovanje s ostalom prihvaćenom stručnom literaturom (rječnicima, strukovnim rječnicima, jezičnim savjetnicima i sl.).

Usluge lektoriranja hrvatskog jezika obavlja profesor hrvatskog jezika s iskustvom u lektoriranju, lekture stranih jezika vrše izvorni govornici.

Korektura podrazumijeva uklanjanje pogrešaka nastalih ispisom teksta te je uključena u cijenu lekture.

Vršimo također lekture i korekture tekstova na stranom jeziku.

Posebne pogodnosti za lekture i korekture diplomskih, magistarskih radova i doktorata!

Cijene na upit.